dreamstime_xl_841250.jpg

Samfundet

Samfundet står i disse år overfor en tiltagende social udfordring. Den forstærkes både af den tiltagende flygtningestrøm og af, at der er flere både enkeltpersoner og familier, der rammes af sygdom eller andre omstændigheder, der rokker ved deres sociale balance. Flere og flere mennesker kommer i klemme, og oplever sig uden af stand til at finde løsninger på deres udfordringer.

Løsninger

Vi ønsker at udnytte den ressource, der er tilgængelig i det frivillige initiativ, til at skabe innovative sociale løsninger, der kan medvirke til at sikre den sociale sammenhængskraft i familier, i medmenneskelige relationer og i lokalsamfundet. Det vil vi gøre, ved at fremme en kultur, hvor vi hjælper hinanden og sikrer det konstruktive samarbejde mellem frivillige aktører, erhvervslivet og de kommunale instanser.

Herning

Med sloganet ”Her hjælper vi hinanden”, er det målsætningen at bidrage til oplevelsen af, at Herning er byen, hvor alle får de bedste muligheder for at bidrage, trives og udvikle sig.

Herning Care er en selvstændig forening og fungerer som paraplyorganisation for mange forskelige sociale initiativer. Her på siden kan du se nogle af de initiativer, der allerede er sat i værk, men mere vil komme til. Sidder du med gode ideer, er du velkommen til at henvende dig til os. Har du lyst til at involvere dig i noget af det, der allerede foregår, kan du også læse mere om det her på siden.

Læs Herning Cares vedtægter her.  Herning Cares årsregnskab 2019 her

Læs Herning Cares privatlivspolitik her

 

Mission Julepakke

Mission Julepakke startede i 2010 udfra et ønske om at hjælpe trængte familier i Herning og omegn til en bedre jul. Initiativgruppen mødte hinanden i forbindelse med arrangementer i Åbenkirke, og blev hurtige enige om, at de ville gøre en indsats for at sikre flere familier i Herning og omegn, en bedre juleaften. Mission Julepakke var født.

Familienetværk Herning

I Familienetværk Herning mødes familier, som af den ene eller anden årsag er udfordret i sin sammenhængskraft og trivsel. Her mødes man med ligesindede, og for mange bliver det starten på nye venskaber og relationer.  De engagerede og dygtige frivillige sørger for, at rammerne er trygge og indholdet interessant, når man mødes. Arrangementerne, som foregår hver tredie uge, varer 2,5 timer og er fyldt med spændende aktiviteter for både børn og voksne. Udover servering af kaffe/te, byder vi også på et varmt måltid mad og så vil der ofte være et kort, interessant og inspirerende indlæg.

Integrationscafé

Integrationscaféen er startet i 2015 med henblik på at hjælpe flygtninge til en bedre integration i det danske samfund. Her tilbyder vi ikke bare at mødes med andre flygtninge, men også at møde danskere og skabe nye relationer. Vores frivillige medarbejdere hjælper de enkelte med nogle af de ting, der er en selvfølge for de fleste danskere, men et uoverstigeligt bjerg for en flygtning eller nytilflytter.

Involvering

DONATIONER

Herning Care drives af frivillige og bruger alle sine indtægter på projekter, der har til hensigt at forbedre tilværelsen for familier og enkeltpersoner, der er udfordret på deres menneskelige og sociale sammen-hængskraft. Vi støtter lokale initiativer, der fremmer integration og som har til hensigt at hjælpe socialt udsatte mennesker. Desuden støtter vi fra tid til anden sociale og humanitære indsatser, både nationalt og internationalt. Vil du støtte arbejdet og hjælpe os med at hjælpe flere mennesker, kan du kontakte os på admin@herningcare.dk

BLIV MEDLEM

Medlemskab i Herning Care koster 100,- pr. år. Ved at blive medlem støtter du arbejdet og hjælper os til at hjælpe flere mennesker. Når vi når op på 300 medlemmer, kan vi desuden tilbyde fradrag for alle gaver givet til Herning Care. Som medlem forventer vi, at du er enig i vores formålsparagraf, som du finder i vores vedtægter og som er opsummeret i introteksten på forsiden. Du melder dig ind ved at udfylde denne blanket og trykke send. Derefter vil du modtage en bekræftelse og anvisning på, hvordan du indbetaler dit kontingent.

BLIV FRIVILLIG

Hvis du kunne tænke dig at være frivillig i Herning Care, er der to muligheder. Du kan henvende dig til den enkelte projektkoordinator, eller du kan indsende denne blanket, så hører du fra os. Vi regner naturligvis med, at du som frivillig kan bakke op om de værdier, der udtrykkes her på siden og i vores formålsparagraf.

Kontakt os