dreamstime_xl_841250.jpg

Samfundet

Samfundet står i disse år overfor en tiltagende social udfordring. Den forstærkes både af den tiltagende flygtningestrøm og af, at der er flere både enkeltpersoner og familier, der rammes af sygdom eller andre omstændigheder, der rokker ved deres sociale balance. Flere og flere mennesker kommer i klemme, og oplever sig uden af stand til at finde løsninger på deres udfordringer.

Løsninger

Vi ønsker at udnytte den ressource, der er tilgængelig i det frivillige initiativ, til at skabe innovative sociale løsninger, der kan medvirke til at sikre den sociale sammenhængskraft i familier, i medmenneskelige relationer og i lokalsamfundet. Det vil vi gøre, ved at fremme en kultur, hvor vi hjælper hinanden og sikrer det konstruktive samarbejde mellem frivillige aktører, erhvervslivet og de kommunale instanser.

Herning

Med sloganet ”Her hjælper vi hinanden”, er det målsætningen at bidrage til oplevelsen af, at Herning er byen, hvor alle får de bedste muligheder for at bidrage, trives og udvikle sig.

Herning Care er en selvstændig forening og fungerer som paraplyorganisation for mange forskelige sociale initiativer. Her på siden kan du se nogle af de initiativer, der allerede er sat i værk, men mere vil komme til. Sidder du med gode ideer, er du velkommen til at henvende dig til os. Har du lyst til at involvere dig i noget af det, der allerede foregår, kan du også læse mere om det her på siden.

Indkaldelse til generalforsamling den 21. juni 2018. Dagsorden læs her

Læs Herning Cares vedtægter her.  Herning Cares årsregnskab 2016 her - 2017 her

Mission Julepakke

Mission Julepakke startede i 2010 udfra et ønske om at hjælpe trængte familier i Herning og omegn til en bedre jul. Initiativgruppen mødte hinanden i forbindelse med arrangementer i Åbenkirke, og blev hurtige enige om, at de ville gøre en indsats for at sikre flere familier i Herning og omegn, en bedre juleaften. Mission Julepakke var født.

Familie Café

I FamilieCaféen mødes familier, som af den ene eller anden årsag er udfordret i sin sammenhængskraft og trivsel. Her mødes man med ligesindede, og for mange bliver det starten på nye venskaber og relationer.  De engagerede og dygtige frivillige sørger for, at rammerne er trygge og indholdet interessant, når man mødes. De månedlige arrangementer varer 2,5 timer og er fyldt med spændende aktiviteter for både børn og voksne. Udover servering af kaffe/te, byder vi også på et varmt måltid mad og så vil der ofte være et kort, interessant og inspirerende indlæg.

Integrationscafé

Integrationscaféen er startet i 2015 med henblik på at hjælpe flygtninge til en bedre integration i det danske samfund. Her tilbyder vi ikke bare at mødes med andre flygtninge, men også at møde danskere og skabe nye relationer. Vores frivillige medarbejdere hjælper de enkelte med nogle af de ting, der er en selvfølge for de fleste danskere, men et uoverstigeligt bjerg for en flygtning eller nytilflytter.

Dare2Care

I Dare2Care arbejder vi for at se verdens hurtigst voksende kriminalitet – menneskehandel - blive bekæmpet. Det moderne slaveri kræver hvert 30. sekund et nyt offer, og lige nu er der ikke mindre end 27.000.000 mennesker, der på verdensplan er frarøvet deres frihed og som dagligt udsættes for udnyttelse, trusler og vold.

Farming4Life

Målet med Farming4Life er at støtte lokale bønder i det nordlige Uganda og give dem færdigheder, der kan hjælpe dem til en bedre høst og dermed en højere levestandard. Indtil videre er det, bl.a med hjælp fra Danida, lykkedes at hjælpe mere end tusind fattige familier til at ti-doble deres høst. Den ekstra indtægt gør det muligt for forældrene at sende børnene i skole og sikre, at de får sig en uddannelse. Det forbedrer også deres muligheder for at få den rette medicinske hjælp, når der er behov for det.

Involvering

DONATIONER

Herning Care drives af frivillige og bruger alle sine indtægter på projekter, der har til hensigt at forbedre tilværelsen for familier og enkeltpersoner, der er udfordret på deres menneskelige og sociale sammen-hængskraft. Vi støtter lokale initiativer, der fremmer integration og som har til hensigt at hjælpe socialt udsatte mennesker. Desuden støtter vi fra tid til anden sociale og humanitære indsatser, både nationalt og internationalt. Vil du støtte arbejdet og hjælpe os med at hjælpe flere mennesker, kan du kontakte os på admin@herningcare.dk

BLIV MEDLEM

Medlemskab i Herning Care koster 100,- pr. år. Ved at blive medlem støtter du arbejdet og hjælper os til at hjælpe flere mennesker. Når vi når op på 300 medlemmer, kan vi desuden tilbyde fradrag for alle gaver givet til Herning Care. Som medlem forventer vi, at du er enig i vores formålsparagraf, som du finder i vores vedtægter og som er opsummeret i introteksten på forsiden. Du melder dig ind ved at udfylde denne blanket og trykke send. Derefter vil du modtage en bekræftelse og anvisning på, hvordan du indbetaler dit kontingent.

BLIV FRIVILLIG

Hvis du kunne tænke dig at være frivillig i Herning Care, er der to muligheder. Du kan henvende dig til den enkelte projektkoordinator, eller du kan indsende denne blanket, så hører du fra os. Vi regner naturligvis med, at du som frivillig kan bakke op om de værdier, der udtrykkes her på siden og i vores formålsparagraf.

Bestyrelsen

Michael er gift med Jeanette og bor i Videbæk og tilsammen har de 4 børn. Til daglig er Michael daginstitutionsleder i Vorgod-Barde for ca. 30 medarbejdere og har taget en Diplom-uddannelse i Ledelse. Michael er aktiv i tværfaglige udvalg og Ledertillidsrepræsentant for alle ledere i Dagtilbud i Ringkøbing Skjern Kommune og nå ja…så elsker Michael at gå på jagt, køre motorcykel og ja, alt udeliv. Michael er desuden meget engageret i Åbenkirke.

Til daglig arbejder Gitte som køkkensassistent på en af byens friskoler. Hun er gift med Søren og de har tre voksne drenge. Sammen med Søren er hun ansvarlige for afholdelse af før-ægteskabskurser i Åbenkirke. Gitte er velforberedt og velorganiseret, og så elsker hun at hjælpe andre. Som sekretær i bestyrelsen sørger Gitte for mange af de praktiske og koordinerende opgaver i forbindelse med bestyrelsens arbejde.

Lene er gift med Lars og de har, udover de fem børn, to dejlige børnebørn. Hun er til daglig bogholder i Åbenkirke Herning. Et hverv hun har varetaget siden Åbenkirkes start i december 2007. Før det har hun arbejdet både i det kommunale og private erhvervsliv, først som kontorassistent og senere med regnskab og bogføring. Lene er både dygtig, samvittighedsfuld og behagelig at omgås. Lene er ikke valgt til bestyrelsen, men fungerer som Herning Cares kasserer.

Søren er født og opvokset i Herning. Han er gift med Gitte og de har 3 drenge, hvoraf kun den yngste bor hjemme. Søren er uddannet pædagog, og har siden sin færdiguddannelse, arbejdet indenfor specialområdet. De sidste 6 år har han været ansat som familiebehandler hos CBUF (center for børn, unge og familier). I fritiden holder Søren af at se sport og at være sammen med  gode venner.

 

 

 

 

Oli er gift med Claus og har fem børn. Hun er vokset op i Albanien, men har boet i Danmark de sidste 21 år. Hun er blæksprutten i Herning Care og løser med stor energi en mængde ledelsesmæssige og koordinerende opgaver i det daglige. Hun elsker at se mennesker blive hjulpet til en bedre hverdag med større trivsel og bedre sammenhængskraft. 

Kristina er gift med Høgni. De bor i Sønder Felding sammen med deres lille dreng Josias. Kristina er uddannet Pædagogisk Antropolog og arbejder på en friskole i Bramming som SFO pædagog og støttelærer for børn med særlige behov. 

Doris er gift med Knud Erik og de har 3 voksne børn. Hun er bosat i Brande og arbejder til daglig på Uhre Friskole, hvor hun er IT-ansvarlig og varetager indkøb, opsætning og drift af skolens computere, iPads, netværk og lignende. I Herning Care er hun en del af Mission Julepakke og den ansvarlige for bl.a. fondsansøgninger. Fritiden bruges gerne med de 3 børnebørn.

Kontakt os