Herning Cares Sorggruppe – sammen om sorgen

Af Pia Dyreholt Grevsen

-Vi har startet en sorggruppe, da vi ønsker at hjælpe mennesker som står i en livskrise. Måske har man mistet en ægtefælle, et barn eller en god ven. Det kan også være, at man gennemgår en anden form for sorg eller svær omstændighed. Der er mange mennesker som oplever mange former for kriser, og der vil vi gerne kunne række ud og tilbyde vores hjælp, fortæller Bente Krautwald, som er ansvarlig for sorggruppen.

-Det er vigtigt for mennesker i krise, at de har et sted de kan gå hen, og at blive lyttet til og forstået i deres sorg. Hvis det ønskes, vil vi tilbyde at bede for mennesker, da vi tror, at Gud hjælper os, også når vi som mennesker er allerlængst nede, siger Bente Krautwald.

Hvem henvender sorggruppen sig til?

-Sorggruppen henvender sig til alle, dvs. både voksne, unge, gamle og børn. For os spiller alder ingen rolle. Vi har alle i arbejdsgruppen erfaring med forskellige aldersgrupper via vores job og uddannelse. Hvis man melder sig til et forløb, bliver man en del af en gruppe på minimum 3 personer. Et forløb vil strække sig over 6 gange, men kan dog udvides, hvis der er behov for dette. Vi vil altid tage udgangspunkt i gruppesammensætningen, og se hvad der er brug for.

Hvordan kommer det hele til at foregå?

Forløbet foregår i Åbenkirkes lokaler, og det vil være hver 14. dag af 2 timers varighed. Inden forløbet starter, vil der altid være en samtale med lederen af gruppen. Selve sorggruppeforløbet vil foregå ved samtaler, hvor hver enkelt har mulighed for at dele sin historie. Man deler dog kun så meget som man magter, og der vil ikke være noget pres.

-Vi ønsker at skabe et rum, hvor man under trygge forhold kan dele sin sorg. Samtidig vil der være hyggeligt socialt fællesskab i gruppen omkring kaffen, fortæller Bente Krautwald.

Ønsker du at deltage i et forløb?

Hvis du ønsker at deltage i et sorggruppeforløb eller bare vide mere, kan du skrive en mail til info@herningcare.dk, eller ringe til Herning Cares telefon på 42409080. Herning Cares administrative medarbejdere vil herefter sørge for, at du kommer i kontakt med Bente Krautwald, som er ansvarlig for gruppen.

Scroll to Top