Sorggruppe

 

I sorggruppen ønsker vi at hjælpe mennesker so står i en livskrise. Det kan være, at man har mistet en ægtefælle, et barn, en god ven eller måske gennemgår en anden form for sorg/svær omstændighed. Der er mange mennesker, som oplever mange former for kriser, og der vil sorggruppen gerne kunne række ud og tilbyde hjælp.

Det er vigtigt for mennesker i krise, at de har en sted de kan gå hen, og at blive lyttet til og forstået i deres sorg. Sorggruppen henvender sig til alle, dsv. både voksne, unge,, gamle og børn. Her spiller alder ingen rolle. Alle medarbejdere har erfaring med forskellige aldersgrupper via deres job og uddannelse.

Hvis man melder sig til et forløb, bliver man en del af en gruppe på minimum 3 personer. Et forløb vil strække sig over 6 gange, men kan dog udvides, hvis der er behov for dette,

 

Forløbet foregår i Åbenkirkes lokaler, og det vil være hver 14. dag af 2 timers varighed.

Inden forløbet starter, vil der altid være en samtale med lederen af gruppen. Selve sorggruppeforløbet vil foregå ved samtaler, hvor hver enkelt har mulighed for at dele sin historie. Man deler dog kun så meget som man magter, og der vil ikke være noget pres.

Det er ønsket at skabe et rum, hvor man under trygge forhold kan dele sin sorg. Samtidig vil vi lægge vægt på hyggeligt socialt fællesskab i gruppen omkring kaffen.

 

Har du brug for at deltage i et forløb?

Hvis du ønsker at deltage i et sorggruppeforløb eller bare vide mere, kan du skrive en mail til info@herningcare.dk, eller ringe til Herning Cares telefon på 42409080. Herning Cares administrative medarbejdere vil herefter sørge for, at du kommer i kontakt med Bente Krautwald, som er ansvarlig for gruppen.

 

Bente Krautwald

Scroll to Top